Vi arbejder med inspiration, viden og netværk

Om F5 Networking

Tag godt imod fremtiden
F5 Networking vil gerne flytte folk med viden. Fordi vi gerne vil være med til at flytte det danske erhvervsliv. Derfor har vi årelang erfaring med at samle, rådgive og inspirere toppen af dansk erhvervsliv og danske organisationer, store og små.
I vores mere end 70 netværk mødes danske ledere og specialister for at drøfte de udfordringer og muligheder, de oplever. De mødes på tværs af brancher og på tværs af det offentlige og det private. Det er også i F5 Networking, at mange af Danmarks dygtigste og mest inspirerende erhvervsprofiler deler ud af deres viden, når de holder oplæg i vores netværksgrupper eller vores BOX-konferencer.

F5 Networking driver også Magasinet F5. Et onlinemedie, som følger, analyserer og spørger nysgerrigt ind til de forandringer, den teknologiske udvikling skaber i samfundet. Magasinet vil med sit indhold bidrage at ruste de danske virksomheder til at navigere sikkert og optimistisk ind i fremtiden. Indholdet i magasinet er bevidst konstruktivt og rådgivende og skal hjælpe både ledere og medarbejder til at forstå, innovere, beslutte og lede optimalt i krydsfeltet mellem begreber som digitalisering, cirkulær økonomi, disruption, klimamål etc.

Det bliver du en del af
I F5 tror vi på viden og vidensdeling. Vi tror, at de rigtige beslutninger kommer i kraft af viden, udsyn og ved at holde sig opdateret på den verden, man er en del af. Vi tror, de rigtige beslutninger træffes i fællesskab i kraft af den inspiration, sparring og indsigt, man får fra andre. Derfor tror vi på netværk. Vi tror på samarbejde på tværs af hierakier og fagligheder, og vi er nysgerrige - på hinanden og på fremtiden. I F5 får du som medarbejder hver dag ny viden, som vi håber, at du vil være med til at dele med dine kollegaer og med andre, så vi sammen kan flytte hinanden og det danske erhvervsliv.

F5 Box

Inspirerende fyraftensmøder

F5

F5

Rentemestervej 2A
2400 København NV